Szkolenie wagony samowyładowcze

Kategoria:

Opis

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO OBSŁUGI WAGONÓW SAMOWYŁADOWCZYCH 

Szkolenie z obsługi wagonów samowyładowczych, uprawnia pracowników do wykonywania pracy z wagonami. Kursanci na szkoleniu dowiedzą się w jaki sposób wykonywać pracę z wagonami samowyładowczymi.

Typy wagonów: Hopper Dozator, Szutrówka, Dumpcar.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

  • budowa wagonów,
  • wymagania dla pracowników wykonujących pracę z wagonami samowyładowczymi,
  • zasady bezpiecznej pracy,
  • czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu,
  • zakazy oraz nakazy,
  • wskaźniki kolejowe oraz tarcze,
  • podstawowe sygnały,
  • semafory,
  • przepisy wewnętrzne/szczegółowe.

Kurs prowadzony jest na podstawie programu szkoleniowego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 

Zapraszamy na szkolenie !!!.