POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

Oferujemy usługi w zakresie przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z wytycznymi normy:

PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Obowiązek przeprowadzania pomiarów wynika z: § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, i brzmi on : ? Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami?.

Brak wywiązania się z obowiązku, może równa się karze nawet do 30.000 zł, nałożonej przez instytucje kontrolne. Nieodpowiednie oświetlenie miejsc pracy powoduje: pogorszenie koncentracji, samopoczucia, zmęczenie narządu wzroku, ogólne obniżenie wydajności pracy oraz podwyższa ryzyko powstania wypadku, poprzez zagrożenie olśnienia lub efektu stroboskopowego. Do chorób zawodowych, które mogą wynikać z ekspozycji na promieniowanie widzialne, zalicza się nowotwór skóry (z rodzaju nieczerniakowatych i czerniak skóry).

Koszt pomiarów natężenie oświetlenia na stanowisku pracy wraz z sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji wynosi: 50,00 zł za stanowisko. Nie warto czekać! Zleć już dziś pomiary i zwiększ efektywność pracy swoich pracowników!