Szkolenie BHP po Ukraińsku - zadzwoń !

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana specustawą ukraińską, została opublikowana (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) i funkcjonuje równolegle z europejską ochroną czasową. Ustawa dotyczy zarówno obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od środka transportu) bezpośrednio z terytorium Ukrainy, obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski wraz z najbliższą rodziną, jak i nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy (o ile przybył on na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).

Jak podkreśla Magdalena Włastowska, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting, jednym z głównych założeń specustawy jest zapewnienie legalnego pobytu dla osób, które w wyniku działań wojennych wjechały legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (niniejsze rządowe gwarancje obowiązują z mocą wsteczną) osoby te mają zagwarantowany legalny pobyt w okresie 18 miesięcy. Jedynie wyjazd na okres powyżej 1 miesiąca z Polski będzie skutkował pozbawieniem obywatela Ukrainy uprawnień wynikających ze specustawy. – Na ten moment nie ma informacji dotyczącej ukończenia obowiązywania tych przepisów. Data zakończenia będzie ujęta w oddzielnym rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów na podstawie bieżącej sytuacji (np. danych ilościowych osób przyjeżdżających do Polski oraz perspektywy terminu zakończenia działań wojennych) – zaznacza Włastowska.

Co istotne, specustawa dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają jeszcze w Polsce zezwolenia na pobyt ani przyznanego statusu uchodźcy lub zbliżonego statusu, a także nie ubiegają się o status uchodźcy ani ochronę uzupełniającą. Jeżeli wniosek został już złożony, można go cofnąć i skorzystać z zapisów specustawy.

Specustawa nie zwalnia z przestrzegania BHP
– Powyższe ułatwienia wynikające z zapisów specustawy gwarantują szybką ścieżkę uzyskania legalnego prawa pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy. Należy pamiętać, że ta usprawniona ścieżka legalnego zatrudnienia powinna iść w parze z zachowaniem całokształtu przepisów BHP dotyczących zatrudnienia nowego pracownika. Pracodawca bowiem nie jest zwolniony z zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z odrębnych rozporządzeń oraz zapisów kodeksu pracy – podkreśla Włastowska.

I przypomina, że do jego zadań należy m.in.: zapewnienie szkolenia wstępnego BHP, zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy – co wymaga również uprzedniej aktualizacji o ryzyko zwiększonego obciążenia psychicznego, które jest wynikiem aktualnych wydarzeń, przekazanie środków ochrony indywidualnej oraz w wymaganych przypadkach – odzieży i obuwia roboczego. – Zatrudniając obywatela Ukrainy należy także zwrócić uwagę na aspekty praktyczne – może się zdarzyć, że nowy pracownik nie posługuje się w ogóle językiem polskim bądź znajomość języka polskiego jest podstawowa. Dlatego ważne jest, aby przygotować zarówno szkolenie jak i wszelkie dokumenty w odpowiednim dla niego języku – dodaje.

Szkolenie BHP po Ukraińsku - zadzwoń !

Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy i przestań martwić się o kontrole.
Pakiety już od 200 zł/mc.
Zadzwoń!

Lista kontrolna BHP - jakie punkty obowiązkowo musza być zrealizowane przed kontrolą.

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Szkolenie BHP po Ukraińsku – zadzwoń ! Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie. Ustawa z 12 […]

Przegląd podręcznego sprzętu pożarowego

Przegląd gaśnic Przegląd gaśnic to obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a co za tym idzie – ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku. Przegląd gaśnic – co mówią przepisy prawa? Każdego rodzaju budynek użyteczności publicznej, produkcyjny, magazyn, inwentarski, […]

Kontrole PIP 2022 r.

Nowy plan Inspekcji Pracy – kogo czekają kontrole w 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.   – Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, […]

Darmowe materiały

Ulotki BHP branżowe Ulotki BHP BHP w Gastronomi BHP w Piekarni Ergonomia pracy w handlu BHP w Mechanice Samochodowej Skierowania Skierowania na badania lekarskie Skierowanie na badnia lekarskie – wzór Instrukcje BHP Instrukcje BHP Instrukcja BHP Kucharz Instrukcja BHP dla pracowników administracyjno-biurowych Oceny ryzyka Oceny ryzyka zawodowego Orz – magazynier Filmy i wpisy Wpisy i […]

Jak samodzielnie przygotować firmę do kontroli PIP

Jak samodzielnie przygotować firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Każdego roku w Polsce Państwowa Inspekcja pracy kontroluje około 60 tysięcy firm. Weryfikują w jakim stopniu przedsiębiorstwa i pracodawcy realizują przepisy z takich dziedzin jak: bhp, wynagrodzenia, zus, zagrożenia w miejscu pracy, czas pracy itd. Pamiętaj! Inspekcja pracy może nałożyć na ciebie i twoją firmę kary: […]

Audyt bhp

AUDYT BHP W firmie Innovation już od lat wspieramy swoich klientów w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z elementów naszej oferty są profesjonalne audyty BHP, dzięki którym klient może przekonać się, czy prawidłowo realizuje przepisy. Na czym polega audyt BHP? Jakie dodatkowe korzyści płyną z jego realizacji? Dlaczego do przeprowadzenia audytu […]

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Praca – Praktyki – Staże

PRACA POSZUKIWANY: INSPEKTOR BHP Zadania: przeprowadzanie kontroli z zakresu BHP i ppoż.  przeprowadzanie postępowań powypadkowych, współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych sprawującymi nadzór nad podległymi jednostkami, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji BHP, przeprowadzanie szkoleń BHP.   Zatrudnionym osobom oferujemy:   niezbędne narzędzia do pracy (samochód służbowy, laptop, telefon), możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia w obszarze BHP, Umowe […]