Test końcowy. Szkolenie okresowe BHP. Stanowiska robotnicze

Pamiętaj, wprowadź poniżej (w ramce) swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy !!!

W celu zaliczenia testu musisz odpowiedzieć prawidłowo minimum na 6 poprawnych odpowiedzi - będą zaznaczone na zielono.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź nazwę swojej firmy
Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania danej mu pracy?
Kiedy pracownicy nowo zatrudnieni odbywają pierwsze szkolenie BHP?
Na czym polega resuscytacja krążeniowo — oddechowa
Ewakuując się z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar, należy:
Czy pracownik w miejscach wytyczonych, musi nosić środki ochrony indywidualnej?
Obowiązkiem pracownika jest:
Jakich prac nie mogą wykonywać kobiety?
Co powinien zrobić pracownik, gdy zauważy na zakładzie pracy wypadek?
Gaśnica ABC to gaśnica która jest dostosowana do gaszenia pożarów typu: