OPIS SZKOLENIA

Znalezione obrazy dla zapytania przecinarka do nawierzchni drogowychPrzecinarki to urządzenia służące do cięcia nawierzchni dróg w celu jej późniejszego usunięcia fragmentu masy lub w celu wykonania dylatacji. Przecinarki nawierzchni znajdują zastosowanie głównie podczas wykonywania prac remontowych nawierzchni dróg. Maszyny te posiadające ostrze w formie zębatego dysku mocowane na wale napędowym do ciecia podłużnego nawierzchni asfaltowej. W zależności od średnicy zastosowanej tarczy możemy uzyskać różne głębokości cięcia. W zależności od rodzaju zastosowanej tarczy możliwe jest cięcie powierzchni asfaltowych lub betonowych. W przecinarkach o dużej głębokości cięcia zastosowany jest napęd kół ułatwiający i przyspieszający pracę. Piły w trakcie pracy schładzane są wodą, co zmniejsza ich zużycie i minimalizuje pylenie.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie silnikowym w zakresie III klasy uprawnień.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno ? eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

 

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

 

Jakie otrzymam uprawnienia?książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.