Przegląd gaśnic

Przegląd gaśnic to obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a co za tym idzie – ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku.

Przegląd gaśnic – co mówią przepisy prawa? Każdego rodzaju budynek użyteczności publicznej, produkcyjny, magazyn, inwentarski, a także plac składowy, musi posiadać urządzenia przeciwpożarowe. W Polsce jest to regulowane wieloma przepisami, które muszą odpowiadać normom europejskim. Przepisy te regulują liczbę gaśnic oraz, coraz częściej, ich masę. Gaśnice muszą posiadać aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności.

1c42f357151e2cc86ed5a0f77f2f9e41

Jakie są typy gaśnic i ich zastosowanie?

Zgodnie z polskimi przepisami, wyróżnia się różnego typu gaśnice, które są przeznaczone do gaszenia pożarów przypisanych do pięciu podstawowych grup:

  1. Pożary materiałów stałych, głównie pochodzenia organicznego (typ A).
  2. Pożary materiałów stałych, topiących się oraz cieczy (typ B).
  3. Pożary gazów (typ C).
  4. Pożary metali (typ D).
  5. Pożary tłuszczów oraz olejów, stosowanych w kuchennych urządzeniach (typ F).

Skontaktuj się już dziś - umów przegląd gaśnic.