DOKUMENTACJA BHP NA START !

CO POTRZEBUJESZ ?

W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika musisz mieć opracowane szereg dokumentów takich jak: instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, programy szkoleń, szkolenia wstępne pracowników, szkolenia okresowe, skierowania na badania itd. Jest to obowiązek każdego pracodawcy. Każdorazowo każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi zostać zapoznany z tymi dokumentami.

NAKAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY PO KONTROLI W JEDNEJ Z FIRM

Dokumentacja BHP na start - wariant PIERWSZY

To zbiór dokumentów które potrzebujesz aby w bezpieczny sposób prowadzić działalność gospodarczą. Dokumentacja przygotowana jest w ten sposób abyś mógł dostosować ją samodzielnie do własnej firmy.

W OFERCIE OTRZYMUJESZ ---->>>>

1. Protokoły kontroli BHP.
2. Oceny ryzyka zawodowego.
3. Dokumentacja dotycząca przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
4. Wszelkiego rodzaju potrzebne zarządzenia BHP.
5. Programy szkoleń BHP.
6. Instrukcje BHP.
7. Dok. związana z wypadkami.
8. Dok związane substancjami chemicznymi itp.

CENA : 350 ZŁ

Dokumentacja BHP na start - wariant DRUGI

Nie chcesz zawracać sobie tym głowy? Chcesz zlecić to w całości ekspertowi? Mieć pewność że zostanie to zrobione szybko i jak należy?

Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy audyt BHP telefoniczny lub stacjonarny w siedzibie twojej firmy. Wyjaśnimy poszczególne wymagania BHP oraz na podstawie zebranych informacji opracujemy dla ciebie i twojej firmy wymagane prawnie dokumenty z zakresu BHP.

CENA : w zależności od potrzeb klienta