Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba.
Darmowa konsultacja BHP.

Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie otworów w stropie betonowy, budowanego nowego biurowca w miejscowości Gliwice. 

Po paru miesiącach na tym stanowisku, pracownikowi zaczęło doskwierać bóle głowy a także ból w prawym uchu. Zaczął ton także zauważać, że jego słuch jest coraz gorszy. Sprawę zgłosił do pracodawcy który wysłał go na kontrolne badania lekarskie. Jak się później okazało, pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania tego rodzaju prac z uwagi na jego przeciwwskazania zdrowotne (choroba błędnika oraz zapalenie błędnika). Aktualnie sprawa jest badana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Aktualne stwierdzone nieprawidłowości za które będzie musiał ponieść konsekwencje pracodawca to: 

  • nieposiadanie oceny ryzyka zawodowego,

  • brak udokumentowanych pomiarów nds i ndn,

  • opracowane skierowanie na badania lekarskie.

Rozwinięcie

Więc jak przygotować poprawnie skierowania na badania lekarskie? Pytamy specjalistę ds. BHP Bartłomieja Niziołka: W celu przygotowania odpowiedniego skierowania na badania lekarskie musimy pamiętać o trzech podstawowych elementach:

  1. Musimy posiadać protokół z przeprowadzonych pomiarów nds i ndn.
  2. Musimy posiadać ocenę ryzyka zawodowego.
  3. Musimy odpowiednio uzupełnić skierowanie na badania lekarskie.

Jak to wygląda w praktyce?

Każdy pracodawca w ciągu 30 dniu od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi stwierdzić jakie czynniki uciążliwe lub szkodliwe mogę przekroczyć dopuszczalne normy. Na tej podstawie typują np. hałas przy pracy z kątówką oraz drgania mechaniczne przy obsłudze młota wyburzeniowego. Odpowiednie zlecenia należy skierować do przedsiębiorstw które posiadają odpowiednią akredytacje. My w firmie Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia najczęściej współpracujemy z firmą Sepo w Knurowie. Po przeprowadzeniu pomiarów otrzymujemy protokół z informacją jakie jest poziom badanego czynnika. Następnie inspektor BHP na zlecenie pracodawcy powinien opracować ocenę ryzyka zawodowego, ujmując poziomy narażenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi. Dopiero wtedy posiadając niezbędne informacji możemy poprawnie uzupełnić skierowanie na badania lekarskie. Przykład uzupełnienia skierowania na badania lekarskie z wprowadzonymi czynnikami z oceny ryzyka zawodowego i pomiarami nds i ndn.

Pomoc – darmowa konsultacja. Zapraszamy do darmowej konsultacji. 

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych usług (Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia) skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla ciebie bezpłatnie wzory skierowań na badania lekarskie dla stanowisk w twojej firmie.

Zadzwoń do nas 782-378-863 lub napisz biuro@innovation.org.pl

www.innovation.org.pl

Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba. Darmowa konsultacja BHP. Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie […]

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Szkolenie BHP po Ukraińsku – zadzwoń ! Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie. Ustawa z 12 […]

Kontrole PIP 2022 r.

Nowy plan Inspekcji Pracy – kogo czekają kontrole w 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.   – Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, […]

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ma jednak ona tylko charakter formalny. – Nie skutkuje bowiem ona odprowadzaniem wpłat na rachunek młodego rodzica. Powiększy za to poziom partycypacji w PPK – podkreślają eksperci. PPK umożliwia systematyczne odkładanie pieniędzy na przyszłość. Zadaniem PPK […]

Niewiele czasu na decyzję o przekazaniu pieniędzy z OFE.

Do 28 lutego trzeba będzie podjąć decyzję, czy pieniądze zaoszczędzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych przekazać do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Nasze postanowienie będzie nieodwracalne, a każde z rozwiązań wiąże się z ryzykiem. W przypadku IKE – inwestowanie pieniędzy w czasie kryzysu może okazać się stosunkowo nieopłacalne. Z kolei ZUS, z powodu zmian demograficznych, […]

PPK: Pracodawca ma obowiązek zapytać pracownika o adres e-mail i numer prywatnego telefonu.

Pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni. Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej […]

Firmy przekonują się do elastycznych form czasu pracy.

Coraz więcej pracodawców jest świadomych potrzeby dostosowania polityki kadrowej do oczekiwań pracowników i podejmuje działania na rzecz zatrzymania obecnych kadr, m.in. zwiększając elastyczność polityki kadrowej. Przedłużony okres rozliczeniowy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że obecnie ponad 3 tysiące firm wprowadziło u siebie przedłużony okres rozliczeniowy. Firmy mogą korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy […]

Nowe technologie mogą naruszać prawa pracownicze.

Wszechobecny monitoring, w tym umieszczanie kamer w miejscach, o których pracownicy nie wiedzą, a nawet wykorzystywanie nowoczesnych technologii do regulowania wydajności pracowników-to tylko niektóre z zagrożeń, jakie może nieść osiągnięcia w zakresie cyfryzacji w środowisku pracy. O zagrożeniach dla pracowników sektora usług związanych z rewolucją cyfrową debatowano podczas konferencji zorganizowanej tym tygodniu w Warszawie przez […]

Pracodawca nie może dowolnie wysyłać pracownika na urlop.

Pracownik w ramach zawartej umowy ma prawo do pracy. Pracodawca nie może zatem bezpodstawnie odmawiać pracownikowi możliwości jej świadczenia. Takie działanie potencjalnie może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy i uprawniać do dyscyplinarnego rozwiązania umowy ze swoim pracodawcą – wskazuje Magdalena Sudoł szef praktyki prawa pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Kalendarz wolnych dni i […]