Mierzenie temperatury pracowników

Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne — ART. 9 RODO i ART. 221 Kodeksu Pracy Pracodawcy motywują pomysł mierzenia temperatury tym, że chcą chronić zdrowie pracowników oraz utrzymać ciągłość ruchu w zakładzie pracy. W czasie epidemii wprowadzenie profilaktyki Covid-19 jest jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w polskim prawie brakuje przepisu, który jasno określa, że takie działanie jest dozwolone. Prezes […]

Pracodawca powinien powiadomić o monitoringu w miejscu pracy

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Pracodawca korzystający z monitoringu […]

Wzmożone kontrole inspekcji pracy w „czerwonych” i „żółtych” powiatach

Inspektorzy pracy przeprowadzą dodatkowe kontrole w zakładach pracy funkcjonujących w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Mają w szczególności sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach. Główny Inspektor Pracy, Pan Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy, w powiatach z dodatkowymi […]

Państwowa Inspekcja rusza na kontrole — sprawdzi, czy firmy zapewniają bezpieczne warunki pracy. Do Ministerstwa pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej napływają sygnały, że nie wszyscy przedsiębiorcy wprowadzili wymagane przez prawo zmiany w związku z epidemią koronawirusa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiada wzmożone kontrole. Szczegółowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu […]

Mniej kontroli, ale więcej mandatów — sprawozdanie z działalności PIP za 2019 rok

Dane za rok 2019 wskazują, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili mniej kontroli, niż w roku 2019. – w 2018 roku 80 194, – w 2019 roku 73 341. Z ponad 73 tys. kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 40%, stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe […]

Mikroklimat gorący, a woda dla pracowników

Jeżeli wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy powoduje, że na stanowiskach pracy wartość wskaźnika PMV przekracza +2,0, to oznacza, iż pracownicy wykonują swoje obowiązki w warunkach mikroklimatu gorącego. PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od -3 (zimno) poprzez 0 (obojętnie) do +3 (gorąco). Mikroklimat […]

Nowe wytyczne dla biur

Na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane wytyczne dla biur opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne dla organizacji pracy w biurach I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować […]

Czy pracownicy na Śląsku muszą dostarczać zaświadczenia, że ich bliscy (górnicy) nie mają COVID – 19?

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie doniesień dotyczących rodzin górników, od których pracodawcy żądają przedłożenia zaświadczenia, że ich bliscy pracujący w kopalniach przeszli test, a wynik na SARS — CoV – 2 jest negatywny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy pracodawca ma podstawy prawne do pozyskiwania od pracownika informacji o stanie zdrowia […]

Czy COVID – 19 może być uznawany jako choroba zawodowa?

CHOROBA ZAWODOWA — DEFINICJA Zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy (dalej również k.p.), aby określona choroba mogła zyskać przymiot „zawodowej”, musi spełnić dwa warunki: Musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych, który to wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, choroba ta musi wystąpić w […]

Co powinniśmy wiedzieć o maseczkach?

PO CO MASKI OCHRONNE? Substancje zagrażające ludzkim drogom oddechowym w wielu przypadkach mogą zostać skutecznie unieszkodliwione oraz odprowadzone, dzięki sprawnej i wydajnej wentylacji. Jednak  w niektórych sytuacjach zastosowanie wentylacji może okazać się niewystarczające. Wtedy należy sięgnąć po maski ochronne. Zasadą jest, że warunki panujące na stanowisku pracy powinny w jak najmniejszym stopniu stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika, a obowiązek […]