Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba. Darmowa konsultacja BHP. Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie […]

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Szkolenie BHP po Ukraińsku – zadzwoń ! Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie. Ustawa z 12 […]

Kontrole PIP 2022 r.

Nowy plan Inspekcji Pracy – kogo czekają kontrole w 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.   – Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, […]

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Mierzenie temperatury pracowników

Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne — ART. 9 RODO i ART. 221 Kodeksu Pracy Pracodawcy motywują pomysł mierzenia temperatury tym, że chcą chronić zdrowie pracowników oraz utrzymać ciągłość ruchu w zakładzie pracy. W czasie epidemii wprowadzenie profilaktyki Covid-19 jest jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w polskim prawie brakuje przepisu, który jasno określa, że takie działanie jest dozwolone. Prezes […]

Pracodawca powinien powiadomić o monitoringu w miejscu pracy

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Pracodawca korzystający z monitoringu […]

Wzmożone kontrole inspekcji pracy w „czerwonych” i „żółtych” powiatach

Inspektorzy pracy przeprowadzą dodatkowe kontrole w zakładach pracy funkcjonujących w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Mają w szczególności sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach. Główny Inspektor Pracy, Pan Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy, w powiatach z dodatkowymi […]

Państwowa Inspekcja rusza na kontrole — sprawdzi, czy firmy zapewniają bezpieczne warunki pracy. Do Ministerstwa pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej napływają sygnały, że nie wszyscy przedsiębiorcy wprowadzili wymagane przez prawo zmiany w związku z epidemią koronawirusa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiada wzmożone kontrole. Szczegółowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu […]

Mniej kontroli, ale więcej mandatów — sprawozdanie z działalności PIP za 2019 rok

Dane za rok 2019 wskazują, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili mniej kontroli, niż w roku 2019. – w 2018 roku 80 194, – w 2019 roku 73 341. Z ponad 73 tys. kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 40%, stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe […]

Mikroklimat gorący, a woda dla pracowników

Jeżeli wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy powoduje, że na stanowiskach pracy wartość wskaźnika PMV przekracza +2,0, to oznacza, iż pracownicy wykonują swoje obowiązki w warunkach mikroklimatu gorącego. PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od -3 (zimno) poprzez 0 (obojętnie) do +3 (gorąco). Mikroklimat […]