Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba.
Darmowa konsultacja BHP.

Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie otworów w stropie betonowy, budowanego nowego biurowca w miejscowości Gliwice. 

Po paru miesiącach na tym stanowisku, pracownikowi zaczęło doskwierać bóle głowy a także ból w prawym uchu. Zaczął ton także zauważać, że jego słuch jest coraz gorszy. Sprawę zgłosił do pracodawcy który wysłał go na kontrolne badania lekarskie. Jak się później okazało, pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania tego rodzaju prac z uwagi na jego przeciwwskazania zdrowotne (choroba błędnika oraz zapalenie błędnika). Aktualnie sprawa jest badana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Aktualne stwierdzone nieprawidłowości za które będzie musiał ponieść konsekwencje pracodawca to: 

  • nieposiadanie oceny ryzyka zawodowego,

  • brak udokumentowanych pomiarów nds i ndn,

  • opracowane skierowanie na badania lekarskie.

Rozwinięcie

Więc jak przygotować poprawnie skierowania na badania lekarskie? Pytamy specjalistę ds. BHP Bartłomieja Niziołka: W celu przygotowania odpowiedniego skierowania na badania lekarskie musimy pamiętać o trzech podstawowych elementach:

  1. Musimy posiadać protokół z przeprowadzonych pomiarów nds i ndn.
  2. Musimy posiadać ocenę ryzyka zawodowego.
  3. Musimy odpowiednio uzupełnić skierowanie na badania lekarskie.

Jak to wygląda w praktyce?

Każdy pracodawca w ciągu 30 dniu od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi stwierdzić jakie czynniki uciążliwe lub szkodliwe mogę przekroczyć dopuszczalne normy. Na tej podstawie typują np. hałas przy pracy z kątówką oraz drgania mechaniczne przy obsłudze młota wyburzeniowego. Odpowiednie zlecenia należy skierować do przedsiębiorstw które posiadają odpowiednią akredytacje. My w firmie Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia najczęściej współpracujemy z firmą Sepo w Knurowie. Po przeprowadzeniu pomiarów otrzymujemy protokół z informacją jakie jest poziom badanego czynnika. Następnie inspektor BHP na zlecenie pracodawcy powinien opracować ocenę ryzyka zawodowego, ujmując poziomy narażenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi. Dopiero wtedy posiadając niezbędne informacji możemy poprawnie uzupełnić skierowanie na badania lekarskie. Przykład uzupełnienia skierowania na badania lekarskie z wprowadzonymi czynnikami z oceny ryzyka zawodowego i pomiarami nds i ndn.

Pomoc – darmowa konsultacja. Zapraszamy do darmowej konsultacji. 

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych usług (Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia) skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla ciebie bezpłatnie wzory skierowań na badania lekarskie dla stanowisk w twojej firmie.

Zadzwoń do nas 782-378-863 lub napisz biuro@innovation.org.pl

www.innovation.org.pl

Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba. Darmowa konsultacja BHP. Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie […]

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Szkolenie BHP po Ukraińsku – zadzwoń ! Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie. Ustawa z 12 […]

Kontrole PIP 2022 r.

Nowy plan Inspekcji Pracy – kogo czekają kontrole w 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.   – Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, […]

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Mierzenie temperatury pracowników

Mierzenie temperatury pracownikom, a podstawy prawne — ART. 9 RODO i ART. 221 Kodeksu Pracy Pracodawcy motywują pomysł mierzenia temperatury tym, że chcą chronić zdrowie pracowników oraz utrzymać ciągłość ruchu w zakładzie pracy. W czasie epidemii wprowadzenie profilaktyki Covid-19 jest jak najbardziej zrozumiałe, natomiast w polskim prawie brakuje przepisu, który jasno określa, że takie działanie jest dozwolone. Prezes […]

Pracodawca powinien powiadomić o monitoringu w miejscu pracy

Pracodawca, decydując się na założenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, powinien określić konkretny cel, w którym będzie on wykorzystywany. Monitoring ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. Pracodawca korzystający z monitoringu […]

Wzmożone kontrole inspekcji pracy w „czerwonych” i „żółtych” powiatach

Inspektorzy pracy przeprowadzą dodatkowe kontrole w zakładach pracy funkcjonujących w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Mają w szczególności sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach. Główny Inspektor Pracy, Pan Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy, w powiatach z dodatkowymi […]

Państwowa Inspekcja rusza na kontrole — sprawdzi, czy firmy zapewniają bezpieczne warunki pracy. Do Ministerstwa pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej napływają sygnały, że nie wszyscy przedsiębiorcy wprowadzili wymagane przez prawo zmiany w związku z epidemią koronawirusa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiada wzmożone kontrole. Szczegółowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają na celu […]

Mniej kontroli, ale więcej mandatów — sprawozdanie z działalności PIP za 2019 rok

Dane za rok 2019 wskazują, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzili mniej kontroli, niż w roku 2019. – w 2018 roku 80 194, – w 2019 roku 73 341. Z ponad 73 tys. kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 40%, stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe […]

Mikroklimat gorący, a woda dla pracowników

Jeżeli wysoka temperatura w pomieszczeniach pracy powoduje, że na stanowiskach pracy wartość wskaźnika PMV przekracza +2,0, to oznacza, iż pracownicy wykonują swoje obowiązki w warunkach mikroklimatu gorącego. PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od -3 (zimno) poprzez 0 (obojętnie) do +3 (gorąco). Mikroklimat […]