AUDYT BHP

W firmie Innovation już od lat wspieramy swoich klientów w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z elementów naszej oferty są profesjonalne audyty BHP, dzięki którym klient może przekonać się, czy prawidłowo realizuje przepisy. Na czym polega audyt BHP? Jakie dodatkowe korzyści płyną z jego realizacji? Dlaczego do przeprowadzenia audytu BHP warto wybrać właśnie nas?

Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi potężnymi karami i ogromną odpowiedzialnością, zwłaszcza jeśli w firmie dojdzie do wypadku. Liczba przepisów i stanowisk pracy sprawiają, że nawet w starannie pochodzącej do tych obowiązków organizacji, mogą pojawić się uchybienia. Audyt BHP ma na celu ich zidentyfikowanie. W jaki sposób przebiegają audyty BHP? Obejmuje następujące obszary:

  • Szkolenia pracowników z zakresu BHP lub weryfikację ich aktualności.
  • Pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.
  • Weryfikację regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie lub budynku.
  • Ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.
  • Weryfikację istniejącego systemu udzielania pierwszej pomocy.
  • Obecność i pracę komisji BHP.
  • Stosowanie ochrony indywidulanej pracowników – w tym odzieży roboczej.
  • Stan techniczny maszyn i urządzeń.
  • Itp.

Audyty BHP przebiegają nieco inaczej, zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa i występujących w nim zagrożeń oraz odnoszących się do niego przepisów. Audyt BHP wykonany przez profesjonalistów pozwala przebadać wszystkie kluczowe obszary. Polega na spotkaniach z zainteresowanymi osobami, przeglądzie dokumentacji i stanu faktycznego.

KORZYŚCI

Nadrzędnym celem prowadzenia tych działań jest oczywiście ochrona zdrowia i życia pracowników. Profesjonalny audyt BHP pomaga dostrzec wszystkie czynniki ryzyka. Ale to nie wszystkie korzyści. Audyty BHP pomagają pracodawcy zastosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie jest zagrożone karami za ich nieprzestrzeganie. Z szerszej perspektywy ocena warunków BHP przekłada się więc na korzyści budżetowe. Firma może w ten sposób bardziej precyzyjnie przewidzieć strukturę wydatków. Audyty BHP przeprowadza się również na początku współpracy – przy okazji outsourcingu BHP. Dokonuje go wówczas firma, która następnie bierze odpowiedzialność za realizację polityki BHP w przedsiębiorstwie będącym jej klientem.

Po audycie klient otrzymuje protokół ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i zalecanymi rozwiązaniami.

ZADZWOŃ DO NAS I UMÓW SIĘ NA AUDYT.
CENĘ ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE CENNIK.