SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy, opr贸cz szkole艅 wst臋pnych, pracodawca ma obowi膮zek kierowa膰 pracownik贸w na szkolenia okresowe bhp. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacj臋 i ugruntowanie wiedzy oraz umiej臋tno艣ci z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Kiedy nale偶y przeprowadza膰 szkolenia okresowe?

Jednym z podstawowych obowi膮zk贸w ka偶dego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom聽bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pracy. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat mo偶na znale藕膰 w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowi膮zk贸w tych zalicza si臋 tak偶e przeszkolenie pracownik贸w z zakresu BHP. Kwestie szkole艅 w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy reguluje rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z p贸藕n. zm.).

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiej臋tno艣ci w dziedzinie BHP a tak偶e zaznajomienia uczestnik贸w z nowymi rozwi膮zaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Rodzaje szkole艅 okresowych bhp:

  • Szkolenie BHP dla pracodawc贸w i innych os贸b kieruj膮cych pracownikami przeprowadza si臋 w formie kursu, seminarium lub samokszta艂cenia kierowanego (online) nie rzadziej niz? raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe nale偶y przeprowadzi膰 w okresie do 6 miesi臋cy od momentu聽zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si臋 tylko w formie instruktaz?u, nie rzadziej ni偶 raz w roku na stanowiskach, na kt贸rych wyst臋puj膮 szczeg贸lnie du偶e zagro偶enia. Je偶eli takie zagro偶enia nie wyst臋puj膮 nie rzadziej ni偶 raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe nale偶y przeprowadzi膰 w okresie do 12 miesie?cy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracownik贸w in偶ynieryjno-technicznych聽przeprowadza si臋 w formie kursu, seminarium lub samokszta艂cenia kierowanego (online) nie rzadziej niz? raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe nale偶y przeprowadzi膰 w okresie do 12 miesi臋cy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracownik贸w s艂u偶by BHP przeprowadza si臋 w formie kursu, seminarium lub samokszta艂cenia kierowanego (online) nie rzadziej niz? raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe nale偶y przeprowadzi膰 w okresie do 12 miesi臋cy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracownik贸w administracyjno-biurowych i innych przeprowadza si臋 w formie kursu, seminarium lub samokszta艂cenia kierowanego (online) nie rzadziej niz? raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe nale偶y przeprowadzi膰 w okresie do 12 miesi臋cy od momentu zatrudnienia.

 

聽 Szkolenie okresowe ko艅czy si臋 egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia za艣wiadczenie uko艅czenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zas?wiadczenia powinien by膰 przechowywany w aktach osobowych pracownika. Zapraszamy!