SZKOLENIE W ZAKRESIE UZYSKANIA UPRAWNIEŃ SYGNALISTY KOLEJOWEGO

Startujesz w przetargu dla PKP PLK S.A.? Wykonujesz pracę na kolei? Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia ” Sygnalisty”. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym.

Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z obowiązku to nawet 30.000 zł.

TYLKO U NAS! Wykłady i ćwiczenia praktyczne . Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych.

Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm.

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm kolejowych w Polsce m.in. PORR. S.A, Skanska S.A. Electren S.A.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Warunki bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót torowych.
  2. Prowadzenie ruchu pociągów.
  3. Sygnalizacja kolejowa.
  4. Sygnały dawane przez sygnaliste itp.