SZKOLENIE OBSŁUGA LEKKICH NARZĘDZI KOLEJOWYCH O MOCY DO 7 KV

Szkolenie przygotowane dla firm, pracowników wykonujących pracę na torach kolejowych. Kursant zostaje zapoznany z podstawową obsługą narzędzi oraz maszyn kolejowych. Omawiane są czynniki zagrożenia występujące podczas wykonywania pracy, wypadkowe oraz chorobowe. Kursant zostaje zapoznany z przepisami oraz zasadami bezpiecznej pracy na kolei. Szkolenie trwa 8 godzin.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie obsługi sprzętu lekkiego:
  a) omówienie  zasad i warunków pracy z uwzględnieniem między innymi:-obowiązków w zakresie BHP oraz odpowiedzialności z naruszenie przepisów i zasad BHP,

  – budowy i zasad obsługi silników elektrycznych i spalinowych,

  -zasad i obsługi instalacji elektrycznej,

  – elementów stanowiska pracy mających wpływ na BHP ( pozycja w trakcie wykonywania pracy, systemy zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzie robocze i elementy wyposażenia),

  – zasady pracy na wysokości,

  -zasady używania materiałów niebezpiecznych.

  b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów w czasie obsługi sprzętu lekkiego.

 2.  Identyfikacja i analiza czynników niebezpiecznych i szkodliwych.
 3. Organizacja i przygotowanie stanowiska roboczego do obsługi lekkiego sprzętu w tym konserwacje przed i po wykonaniu pracy.
 4. Pokaz przez instruktora sposobu wykonania prac na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
 5. Próbne wykonywanie obsługi sprzętu lekkiego pod kontrolą instruktora.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 8. Omówienie i ocena obsługi sprzętu przez komisje egzaminacyjną.