SZKOLENIE OBS艁UGA LEKKICH NARZ臉DZI KOLEJOWYCH O MOCY DO 7 KV

Szkolenie przygotowane dla firm, pracownik贸w wykonuj膮cych prac臋 na torach kolejowych. Kursant zostaje zapoznany z podstawow膮 obs艂ug膮 narz臋dzi oraz maszyn kolejowych. Omawiane s膮 czynniki zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania pracy, wypadkowe oraz chorobowe. Kursant zostaje zapoznany z przepisami oraz zasadami bezpiecznej pracy na kolei. Szkolenie trwa 8 godzin.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy w trakcie obs艂ugi sprz臋tu lekkiego:
  a) om贸wienie聽 zasad i warunk贸w pracy z uwzgl臋dnieniem mi臋dzy innymi:-obowi膮zk贸w w zakresie BHP oraz odpowiedzialno艣ci z naruszenie przepis贸w i zasad BHP,

  – budowy i zasad obs艂ugi silnik贸w elektrycznych i spalinowych,

  -zasad i obs艂ugi instalacji elektrycznej,

  – element贸w stanowiska pracy maj膮cych wp艂yw na BHP ( pozycja w trakcie wykonywania pracy, systemy zabezpieczaj膮ce, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narz臋dzie robocze i elementy wyposa偶enia),

  – zasady pracy na wysoko艣ci,

  -zasady u偶ywania materia艂贸w niebezpiecznych.

  b) problemy zwi膮zane z interpretacj膮 niekt贸rych przepis贸w w czasie obs艂ugi sprz臋tu lekkiego.

 2. 聽Identyfikacja i analiza czynnik贸w niebezpiecznych i szkodliwych.
 3. Organizacja i przygotowanie stanowiska roboczego do obs艂ugi lekkiego sprz臋tu w tym konserwacje przed i po wykonaniu pracy.
 4. Pokaz przez instruktora sposobu wykonania prac na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
 5. Pr贸bne wykonywanie obs艂ugi sprz臋tu lekkiego pod kontrol膮 instruktora.
 6. Zasady post臋powania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagro偶e艅, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 8. Om贸wienie i ocena obs艂ugi sprz臋tu przez komisje egzaminacyjn膮.