Test końcowy. Szkolenie okresowe BHP. Stanowiska robotnicze

Welcome to your Test - Szkolenie Okresowe dla pracowników fizycznych

Wprowadź imię i nazwisko oraz nazwę firmy
Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania danej mu pracy?
Co powinien zrobić pracowni, gdy zauważy na zakładzie pracy wypadek?
Kiedy pracownicy nowo zatrudnieni odbywają pierwsze szkolenie BHP?
Które z wymienionych prac zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)?
Na czym polega resuscytacja krążeniowo — oddechowa
Ewakuując się z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar, należy:
Jakiej gaśnicy użyjesz do gaszenia maszyny drukarskiej podłączonej do napięcia 220V?
(więcej niż jedna odpowiedź)
Czy pracownik w miejscach wytyczonych, musi nosić środki ochrony indywidualnej?
Obowiązkiem pracownika jest:
Jakich prac nie mogą wykonywać kobiety?