INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROB脫T

 

Obowi膮zek sporz膮dzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Rob贸t, wynika z 搂2 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny pracy podczas prowadzenia rob贸t budowlanych. Podwykonawca przed przyst膮pieniem do wykonywania rob贸t budowlanych jest obowi膮zany opracowa膰 instrukcj臋 bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi膰 z ni膮 pracownik贸w w zakresie wykonywanych przez nich rob贸t.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Rob贸t Budowlanych ma na celu zapobieganie zagro偶eniom zwi膮zanym z wykonywaniem rob贸t budowlanych oraz sposob贸w post臋powania w przypadku wyst膮pienia tych zagro偶e艅 (o kt贸rych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), czyli jest uszczeg贸艂owieniem planu BIOZ.

Z naszego聽 do艣wiadczenia w uczestniczeniu w procesach budowlanych wynika, 偶e na wielu budowach w og贸le si臋聽 nie sporz膮dza IBWR聽 lub je偶eli ju偶 jest sporz膮dzona to聽nie odzwierciedla rzeczywistych rob贸t i wie o niej聽 tylko聽 ten,聽 kto聽 j膮聽 napisa艂.聽 W聽 sytuacji ci臋偶kiego聽i 艣miertelnego wypadku przy pracy na budowie, inspektor Pa艅stwowej Inspekcji Pracy w pierwszej kolejno艣ci sprawdzi sporz膮dzenie IBWR oraz czy roboty budowlane聽zosta艂y we w艂a艣ciwy spos贸b opisane oraz czy IBWR by艂a realizowana. Konsekwencje niedope艂nienia obowi膮zk贸w poniesie kierownik rob贸t lub osoba kieruj膮ca pracownikami (pracodawca, mistrz lub brygadzista), kt贸re wynikaj膮 z:
  1. Art. 220搂 1聽 kodeksu karnego – niedope艂nianie obowi膮zk贸w z zakresu bhp. Kto, b臋d膮c odpowiedzialny za bezpiecze艅stwo i higien臋 pracy, nie dope艂nia wynikaj膮cego st膮d obowi膮zku聽 i przez to nara偶a pracownika na bezpo艣rednie niebezpiecze艅stwo utraty 偶ycia albo ci臋偶kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3.
  2. Art. 283 Odpowiedzialno艣膰 z zakresu bhp 搂 1. Kto, b臋d膮c odpowiedzialny za bezpiecze艅stwo i higien臋 pracy albo kieruj膮c pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepis贸w聽 i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 z艂 do 30 000 z艂.
 Pomagamy r贸wnie偶 w opracowaniu Planu BIOZ. Zapytaj o ofert臋 ! 

 

Obowi膮zek sporz膮dzenia IBWR, spoczywa na wykonawcy de facto na kierowniku rob贸t lub pracodawcy. Jednak wykonanie tego zadania mo偶e powierzy膰 osobie posiadaj膮cej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.聽聽