SZKOLENIE W ZAKRESIE UZYSKANIA UPRAWNIEŃ HAKOWEGO-OBSŁUGA HAKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Kurs hakowego prowadzony jest na podstawie programu szkoleniowego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu hakowego zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

– ogólne wiadomości o dźwignicach,
– przepisy dozoru technicznego,
– rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi,
– eksploatacja zawiesi oraz haków,
– obowiązki hakowego,
– BHP w transporcie wewnątrzzakładowym,
– zajęcia praktyczne.

Kurs hakowego – dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.