ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia

W 2017 roku przeciętny pracownik chorował 12 dni, a najczęściej wystawiane były krótkie, kilkudniowe zwolnienia – nie zawsze tym, którzy rzeczywiście byli chorzy. W przyszłym roku ZUS łatwiej skontroluje pracownika na L4. Wezwie go na kontrolę telefonicznie, a ponad to pracownik będzie musiał zawiadamiać firmę i ZUS o każdej zmianie miejsca pobytu na chorobowym. Polacy […]

Czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć instrukcje?

Ekspert BHP wyjaśnia, czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć instrukcje, m.in. ogólna instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru, instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym, instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy też wystarczy, że pracodawca udostępni je pracownikom w formie elektronicznej? Pracodawca, realizując obowiązek przekazania pracownikom informacji związanych z postępowaniem na […]

Uwaga na maile z ZUS. To wirusy

Gdyby na swojej skrzynce mailowej znajdziesz wiadomość z załączoną fakturą z ZUS, nie otwieraj załącznika – ostrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku. To fałszywy mail, a otworzenie załącznika może spowodować przechwycenie wrażliwych danych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur. W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiły maile, […]

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek każdego pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu konieczne jest rozpoznanie i dokonanie oceny zarówno stanu bezpieczeństwa, jak i mogących na niego wpływać elementów środowiska pracy. Realizowanie tych czynności wymaga sporządzenia oceny ryzyka zawodowego i jej udokumentowania. Ocena ryzyka zawodowego i jej dokumentacja to obowiązek pracodawcy, który wynika wprost […]

Zatrudnianie młodocianych – zmiany od 1 września 2018 roku

Od 1 września 2018 roku zmienia się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych – z 16 lat na 15. Zmiana czekała na wejście w życie 9 lat, wprowadzono ją w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Akurat w tej chwili na rynek pracy wchodzić będą pierwsi uczniowie po tej reformie. Ustawa z 19 marca 2009 roku […]

Po śmierci właściciela firmy pracownik nie straci pracy

Teraz wraz ze śmiercią pracodawcy umowy z pracownikami tracić ważność, chyba że nastąpi przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Opublikowana właśnie nowa ustawa sprawi, że umowa o pracę nie wygaśnie, jeżeli pracodawca ustanowi zarząd sukcesyjny. Wówczas po jego śmierci prawa i obowiązki pracodawcy będzie sprawował zarządca sukcesyjny. Według danych ZUS, w latach […]

Państwowa inspekcja pracy wysyła na urlopy

Przybliża się ważny termin dla wszystkich pracodawców. Do 30 września powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów. Jeśli nie dopilnują tego terminu, to o urlopy pracowników zadbają inspektorzy pracy. W 2017 roku dzięki ich działaniom ponad 22 tysiące pracowników otrzymało zaległe wolne, a ich pracodawcy – mandaty karne. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego zgodnie […]