Ciężko skontrolować BHP na budowie, gdy nikt nie mówi po polsku.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają problemy z rozpoczęciem niektórych kontroli na budowach, ponieważ, w momencie ich przybycia nikt nie mówi polskim językiem. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób polscy pracodawcy przekazują wymagane informacje np. w kwestii bezpieczeństwa pracy. W raporcie Państwowej Inspekcji Pracy napisano, że szacunkowo na placach budowy może pracować już ponad 400 tys. […]

Pielęgniarki ranią się ampułkami i igłami, ale nie zawsze to zgłaszają.

Niemal 70 proc. pielęgniarek w minionym roku zakłuło się lub zraniło w czasie pracy. Najczęściej, dlatego, że doszło do zmiażdżenia szklanych ampułek lub zakłucia igłą. Zdarzało się nawet przecięcie ścięgna. Aż 40 proc. personelu, chociaż jest taki obowiązek, nie zgłosiło takiego zdarzenia. Takie informacje wynikają z ogólnopolskiego raportu dotyczącego implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2010/32 […]

Czy przepisy BHP precyzują, co powinno się znajdować w apteczce i punkcie pierwszej pomocy?

Według art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. […]

Czy do obsługi ręcznego wózka paletowego potrzebne są uprawnienia?

Do obsługi ręcznego wózka paletowego nie potrzeba uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Uprawnienia są wymagane w przypadku obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dalej r.t.s.k.) dot. […]

Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.): Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem […]

Rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej w escape roomach podpisane.

Przed otworzeniem escape roomu oraz co najmniej raz na dwa lata będzie trzeba przeprowadzać praktyczne sprawdzenie ewakuacji ludzi. Zmiany takie zakłada rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej, którą właśnie podpisał szef MSWiA. To reakcja na pożar sprzed tygodnia w Koszalinie. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych […]

Po tragicznym pożarze w escape roomie: kontrole, ostrzeżenia i zapowiedzi zmiany przepisów budowlanych i BHP.

Państwowa Straż Pożarna skontrolowała lokale prowadzące escape roomy w całej Polsce. 13 Takich obiektów zostało zamkniętych, 16 właścicieli zostało ukaranych. Rząd planuje znowelizowanie m.in. przepisów prawa budowlanego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie zmian w przepisach prawa budowlanego, jak i w przepisach dotyczących wymiany pieców, tak, aby walczyć z nieprawidłowościami. Mateusz Morawiecki obiecał wprowadzenie przepisów, które […]

Fajerwerki zgodnie z prawem.

Fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a handel nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być składowane i sprzedawane? Kto może nimi handlować? W rozumieniu ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego są to materiały pirotechniczne widowiskowe. Dzielą się na cztery klasy, a podział ten ma istotne znaczenie dla obrotu […]

Czy wypadek przy wymianie koła w samochodzie służbowym jest wypadkiem przy pracy?

Wymiana koła w samochodzie służbowym nie jest czynnością, która w typowych przypadkach wykracza poza umiejętności i kompetencje kierowcy. Zakładając, iż pracodawca wyraźnie nie zastrzegł, że wszystkie czynności eksploatacyjno-naprawcze leżą wyłącznie w kwestii służb techniczno-serwisowych, zdarzenie można zakwalifikować w kategoriach wypadku przy pracy. Przedstawicielowi handlowemu w trakcie jazdy do klienta samochodem służbowym uszkodziło się koło. Zatrzymał […]

Zimowe obowiązki pracodawców.

Według przepisów BHP 1 listopada rozpoczął się okres zimowy, który trwać będzie do 31 marca. Czas ten nakłada na pracodawców szczególne obowiązki, co do ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Powinni np. pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby się ogrzać. Akty prawne, co prawda, nie określają minimalnej temperatury na zewnątrz, w […]