Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie obowiązki z zakresu BHP ciążą na pracodawcy prowadzącego przedsiębiorstwo związane z braną fotowoltaiczną? Poniżej link do pobrania listy kontrolnej. Dzięki niej sprawdzisz co jest do zrobienia. LISTA KONTROLNA – Obowiązki BHP pracodawcy – Fotowoltaika

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ma jednak ona tylko charakter formalny. – Nie skutkuje bowiem ona odprowadzaniem wpłat na rachunek młodego rodzica. Powiększy za to poziom partycypacji w PPK – podkreślają eksperci. PPK umożliwia systematyczne odkładanie pieniędzy na przyszłość. Zadaniem PPK […]

Niewiele czasu na decyzję o przekazaniu pieniędzy z OFE.

Do 28 lutego trzeba będzie podjąć decyzję, czy pieniądze zaoszczędzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych przekazać do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Nasze postanowienie będzie nieodwracalne, a każde z rozwiązań wiąże się z ryzykiem. W przypadku IKE – inwestowanie pieniędzy w czasie kryzysu może okazać się stosunkowo nieopłacalne. Z kolei ZUS, z powodu zmian demograficznych, […]

PPK: Pracodawca ma obowiązek zapytać pracownika o adres e-mail i numer prywatnego telefonu.

Pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni. Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej […]

Firmy przekonują się do elastycznych form czasu pracy.

Coraz więcej pracodawców jest świadomych potrzeby dostosowania polityki kadrowej do oczekiwań pracowników i podejmuje działania na rzecz zatrzymania obecnych kadr, m.in. zwiększając elastyczność polityki kadrowej. Przedłużony okres rozliczeniowy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że obecnie ponad 3 tysiące firm wprowadziło u siebie przedłużony okres rozliczeniowy. Firmy mogą korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy […]

Nowe technologie mogą naruszać prawa pracownicze.

Wszechobecny monitoring, w tym umieszczanie kamer w miejscach, o których pracownicy nie wiedzą, a nawet wykorzystywanie nowoczesnych technologii do regulowania wydajności pracowników-to tylko niektóre z zagrożeń, jakie może nieść osiągnięcia w zakresie cyfryzacji w środowisku pracy. O zagrożeniach dla pracowników sektora usług związanych z rewolucją cyfrową debatowano podczas konferencji zorganizowanej tym tygodniu w Warszawie przez […]

Pracodawca nie może dowolnie wysyłać pracownika na urlop.

Pracownik w ramach zawartej umowy ma prawo do pracy. Pracodawca nie może zatem bezpodstawnie odmawiać pracownikowi możliwości jej świadczenia. Takie działanie potencjalnie może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy i uprawniać do dyscyplinarnego rozwiązania umowy ze swoim pracodawcą – wskazuje Magdalena Sudoł szef praktyki prawa pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Kalendarz wolnych dni i […]

Mieszkanie i dojazd do pracy na zleceniu z dodatkowym podatkiem.

Ponoszone przez zleceniodawcę koszty zakwaterowania i dowozu zleceniobiorców do miejsca pracy powinny być doliczone do ich wynagrodzenia i opodatkowane. Podlegają PIT jak przychody z nieodpłatnych świadczeń. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku NSA. Zdaniem ekspertów, stanowisko sądu jest dyskusyjne. Sprawa dotyczyła zleceniodawcy, który finansował osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, zakwaterowanie i dowóz do miejsca […]

Będzie odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. ?wczasy pod gruszą? czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent. Od 2011 r. zasada wzrostu […]

Emeryci i renciści skorzystają z obniżki PIT

Już od października 2019 roku stawka PIT ma być obniżona z 18 do 17 procent. Nowe rozwiązania mają być dopełnieniem innej zmiany tzn. likwidacji podatku PIT dla młodych do 26. roku życia i w konsekwencji obniżyć klin podatkowy, czyli różnicę między tym, co pracownik dostaje ?na rękę?, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. […]