Mieszkanie i dojazd do pracy na zleceniu z dodatkowym podatkiem.

Ponoszone przez zleceniodawcę koszty zakwaterowania i dowozu zleceniobiorców do miejsca pracy powinny być doliczone do ich wynagrodzenia i opodatkowane. Podlegają PIT jak przychody z nieodpłatnych świadczeń. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku NSA. Zdaniem ekspertów, stanowisko sądu jest dyskusyjne. Sprawa dotyczyła zleceniodawcy, który finansował osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, zakwaterowanie i dowóz do miejsca […]

Będzie odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent. Od 2011 r. zasada wzrostu […]

Emeryci i renciści skorzystają z obniżki PIT

Już od października 2019 roku stawka PIT ma być obniżona z 18 do 17 procent. Nowe rozwiązania mają być dopełnieniem innej zmiany tzn. likwidacji podatku PIT dla młodych do 26. roku życia i w konsekwencji obniżyć klin podatkowy, czyli różnicę między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. […]

Przepisy o badaniach lekarskich kierowców mają być doprecyzowane.

Ministerstwo zdrowia doprecyzowuje przepisy dotyczące  badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Projekt w tej sprawie w środę skierowano do konsultacji publicznych. Zmiany dotyczyć mają m.in. badań okulistycznych i związanych z układem krążenia. W projektowanym rozporządzeniu za zasadne przyjęto wprowadzenie poniższych zmian: doprecyzowanie procedury postępowania orzeczniczego po upływie określonego okresu adaptacji w […]

Minimalna płaca wysoka, ale ustalona w złym stylu.

Pierwotnie resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie od 2020 r. było na poziomie 2450 zł. W tej sytuacji minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wynosiłaby 16 zł brutto. Taka propozycja została przedstawiona i omawiana w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie nie osiągnięto porozumienia. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek, że rząd […]

Pielęgniarki domagają się lepszej ochrony przed zranieniami.

W Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem organizacji reprezentujących środowisko pielęgniarskie, szansą na ograniczenie tego zjawiska jest zmiana standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu ilościowego bezpiecznego sprzętu w placówce. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek […]

Raport: Firmy mogą zawyżać swoje zobowiązania do ZUS z tytułu składki wypadkowej.

Jedynie 2 proc. przedsiębiorstw ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej na minimalnym poziomie dopuszczonym przez ustawodawcę. 75 proc. płatników odprowadza składkę wyliczoną w oparciu o wyższą stopę procentową niż to wynika z ich kodu PKD – podkreślono w raporcie Ayming „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności”. Zawyżonych zobowiązań można uniknąć, dbając o bezpieczeństwo pracowników i […]

Bez ubezpieczenia nie ma zasiłku chorobowego.

O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy czy chorobie zawodowej może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają osoby zawierając umowę o dzieło. Jeżeli […]

Rodzic powinien ponownie zgłaszać studenta do ubezpieczenia.

Dziecko, które studiuje, posiada ubezpieczenie zdrowotne „przy rodzicu” do momentu ukończenia 26 roku życia – bez względu na to, jak długo studiuje. Potem musi złożyć wniosek w dziekanacie swojej uczelni, która zgłosi studenta do ubezpieczenia. Niewiele osób wie, że dziecko korzysta z ubezpieczenia rodzica tylko do czasu, gdy nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. […]

Płonący schab z dzika poparzył kelnerkę.

Co się wydarzyło? Jeden z klientów zamówił płonący schab z dzika. Kiedy kelnerka wynosiła z kuchni danie udekorowane dwoma palącymi się kostkami cukru nasączonymi spirytusem, została zatrzymana przez szefową kuchni, która dolała na trzymaną potrawę spirytus z plastikowej butelki. Płomień powiększył się gwałtownie, objął grzywkę, włosy i koszulkę 22-letniej kelnerki. Dziewczyna doznała poważnych oparzeń miejscowych ponad […]