Szkolenie BHP – czy jest obowiązkowe? Co grozi za jego brak.

Obowiązek pracodawcy. Pracodawca musi swoim pracownikom zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dbać i aktualizować ich wiedzę, czyli kierować pracowników na szkolenia BHP. Szkolenie wstępne stanowi pierwszy kontakt pracownika z zagadnienia z zakresu BHP w nowym zakładzie pracy. Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację wiedzy pracownika. Czy szkolenia BHP są obowiązkowe? Tak, […]

Kogo skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy w 2020r. ?

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Jakie branże będą głównie inwigilowane przez PIP? Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek poinformował, że w bieżącym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. Zaplanowane działania przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji, kampanii kontroli i wzmożonego nadzoru. […]

Jak ochronić pracownika przed smogiem?

W momencie intensywnego nasilenia smogu najskuteczniejszym rozwiązaniem wpisującym się w zasadę dbałości o zdrowie pracowników byłoby wstrzymanie pracy wykonywanej na wolnej, otwartej powierzchni, jednakże takie zachowanie nie jest obligatoryjne, a smog nie może zostać utożsamiony z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Prawdą jest to, że pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na jakość powietrza występującego na […]

Ochrona pracowników przed smogiem.

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST SMOG? Smog nie jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym, polega bowiem na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Smog powstaje przez skumulowanie znacznej ilości zanieczyszczeń związanych z przemysłem, motoryzacją, paleniem w gospodarstwach domowych węglem słabej jakości czy nawet materiałami nieprzeznaczonymi do spalania (np. plastikiem), przeważnie na stosunkowo niewielkim […]

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, za okres zimowy uznaje się miesiące od listopada do marca. Pracodawcy mają wtedy dodatkowe obowiązki względem pracowników. Na co muszą zwrócić szczególną uwagę? TEMPERATURA Pracodawca ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniach pracowniczych temperaturę nie niższą niż 14°C. W przypadku pomieszczeń biurowych przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne – minimalna temperatura musi […]

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ma jednak ona tylko charakter formalny. – Nie skutkuje bowiem ona odprowadzaniem wpłat na rachunek młodego rodzica. Powiększy za to poziom partycypacji w PPK – podkreślają eksperci. PPK umożliwia systematyczne odkładanie pieniędzy na przyszłość. Zadaniem PPK […]

Niewiele czasu na decyzję o przekazaniu pieniędzy z OFE.

Do 28 lutego trzeba będzie podjąć decyzję, czy pieniądze zaoszczędzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych przekazać do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Nasze postanowienie będzie nieodwracalne, a każde z rozwiązań wiąże się z ryzykiem. W przypadku IKE – inwestowanie pieniędzy w czasie kryzysu może okazać się stosunkowo nieopłacalne. Z kolei ZUS, z powodu zmian demograficznych, […]

PPK: Pracodawca ma obowiązek zapytać pracownika o adres e-mail i numer prywatnego telefonu.

Pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni. Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej […]

Firmy przekonują się do elastycznych form czasu pracy.

Coraz więcej pracodawców jest świadomych potrzeby dostosowania polityki kadrowej do oczekiwań pracowników i podejmuje działania na rzecz zatrzymania obecnych kadr, m.in. zwiększając elastyczność polityki kadrowej. Przedłużony okres rozliczeniowy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że obecnie ponad 3 tysiące firm wprowadziło u siebie przedłużony okres rozliczeniowy. Firmy mogą korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy […]

Nowe technologie mogą naruszać prawa pracownicze.

Wszechobecny monitoring, w tym umieszczanie kamer w miejscach, o których pracownicy nie wiedzą, a nawet wykorzystywanie nowoczesnych technologii do regulowania wydajności pracowników-to tylko niektóre z zagrożeń, jakie może nieść osiągnięcia w zakresie cyfryzacji w środowisku pracy. O zagrożeniach dla pracowników sektora usług związanych z rewolucją cyfrową debatowano podczas konferencji zorganizowanej tym tygodniu w Warszawie przez […]