PIP oraz generalni wykonawcy chcą poprawić bezpieczeństwo na budowach.

W 2018 roku 540 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 70 straciło życie. To oznacza, że co tydzień na budowie umiera, co najmniej jedna osoba. PIP oraz najwięksi generalni wykonawcy budowlani zainaugurowali kolejną akcję „Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie”, która ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Najliczniejsza grupa poszkodowanych w zbadanych przez PIP […]

Coraz mniej wypadków śmiertelnych na budowach.

Niemal o jedną czwartą spadła w ubiegłym roku liczba wypadków śmiertelnych w budownictwie (o 22,3 proc. mniej w stosunku do 2017 roku) i ciężkich (21,8 proc. mniej) – wynika z danych GUS. Z danych GUS za 2018 r. wynika, że spadł wskaźnik wypadkowości, a więc liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących – z 6,84 […]

Blisko 3 mln osób umiera rocznie z powodu wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych, (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa) – alarmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86 proc. wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach […]

Pojawią się jaśniejsze przepisy o użytkowaniu wózków jezdniowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W projekcie rozporządzenia resort wyjaśnia m.in., że do obsługi takich wózków dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat. Z rozporządzenia wynika, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat, […]

Mniej wypadków przy pracy, ale najczęstszą przyczyną ludzkie błędy.

Polscy pracownicy nadal nie zachowują dostatecznej ostrożności przy wykonywaniu pracy. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną ponad 60 proc. wypadków – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak 2018 r. o 4,6 proc. (w porównaniu do 2017 r.) zmniejszyła się liczba poszkodowanych. Jak wynika z najnowszego raportu GUS „Wypadki przy pracy w 2018 roku”, w […]

Mniej wypadków w rolnictwie.

W ubiegłym roku zgłoszono do KRUS niewiele ponad 15 tys. wypadków, to blisko 16 proc mniej niż w 2017 r. Wypłacono ponad 11 tys. jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej. KRUS podał, że w 2018 r. obniżył się również wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego […]

Ciężko skontrolować BHP na budowie, gdy nikt nie mówi po polsku.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają problemy z rozpoczęciem niektórych kontroli na budowach, ponieważ, w momencie ich przybycia nikt nie mówi polskim językiem. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób polscy pracodawcy przekazują wymagane informacje np. w kwestii bezpieczeństwa pracy. W raporcie Państwowej Inspekcji Pracy napisano, że szacunkowo na placach budowy może pracować już ponad 400 tys. […]

Pielęgniarki ranią się ampułkami i igłami, ale nie zawsze to zgłaszają.

Niemal 70 proc. pielęgniarek w minionym roku zakłuło się lub zraniło w czasie pracy. Najczęściej, dlatego, że doszło do zmiażdżenia szklanych ampułek lub zakłucia igłą. Zdarzało się nawet przecięcie ścięgna. Aż 40 proc. personelu, chociaż jest taki obowiązek, nie zgłosiło takiego zdarzenia. Takie informacje wynikają z ogólnopolskiego raportu dotyczącego implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2010/32 […]

Czy przepisy BHP precyzują, co powinno się znajdować w apteczce i punkcie pierwszej pomocy?

Według art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. […]

Czy do obsługi ręcznego wózka paletowego potrzebne są uprawnienia?

Do obsługi ręcznego wózka paletowego nie potrzeba uprawnień, ale pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Uprawnienia są wymagane w przypadku obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (dalej r.t.s.k.) dot. […]