Nowe rozporządzenie zapewni operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało podpisane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku. W tej chwili brak jest regulacji prawnej dotyczącej pracy przy obsłudze żurawi. Odkąd w 2013 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra […]

Częste zwolnienia chorobowe to ostrzeżenie dla pracodawcy.

Co trzeci pracownik korzysta ze zwolnienia chorobowego wcale nie z powodu choroby. Wielu wykorzystuje je, jako dodatkowe wolne lub awaryjny urlop, gdy zabraknie już tego kodeksowego. Z badań wynika, że po nieuzasadnione zwolnienia lekarskie chętnie sięgają pracownicy, którzy odczuwają zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu pracy. Jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień […]

Pięć schorzeń, które grożą pracownikom biurowym.

Praca biurowa jest postrzegana, jako bezpieczna. Tymczasem długie przebywanie w pozycji siedzącej oraz brak aktywności fizycznej mogą odbijać się na zdrowiu pracowników. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają ten problem i podejmują różnorodne działania, które mają uzmysłowić pracownikom, jak ważne jest dbanie o kondycję fizyczną i zapobieganie potencjalnym schorzeniom. Choroby spowodowane warunkami panującymi w pracy lub specyfiką […]

Prawie 900 tys. osób pracuje „na czarno”

Ponad 5 proc. zatrudnionych w 2017 roku pracowało co najmniej raz „na czarno” to ok. 880 tys. osób. Dla część praca w szarej strefie była głównym zatrudnieniem. W 2017 roku pracę nierejestrowaną wykonywało 880 tys. osób, tj. 5,4 proc. ogólnej liczby pracujących. Przeważali mężczyźni – 61,3 proc. Udział mieszkańców miast i wsi był do siebie […]

Za spanie w kabinie tira nawet 30 tys. Euro

Inspekcje krajów unijnych zaostrzyły kontrole przestrzegania czasu pracy i odpoczynku kierowców w transporcie międzynarodowym. Sprawdzają nie tylko stan bieżący, ale nawet 28 dni do tyłu, a najwyższe kary mogą sięgać nawet 30 tysięcy euro. Od grudnia 2017 roku na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w krajach unijnych obowiązuje bezwzględny zakaz spędzania w pojeździe odpoczynków […]

UE poszerzy listę czynników rakotwórczych w pracy

W dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów za czynniki rakotwórcze uznanych zostanie 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Osiągnięte w czwartek przez negocjatorów z państw członkowskich UE i PE porozumienie wzmocni ochronę pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami, a nowe regulacje będą miały znaczenie dla 20 mln osób w UE. Porozumienie dotyczy propozycji […]

E-akta, czyli cyfrowa rewolucja w dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca będzie mógł krócej przechowywać akta pracownicze – 10 lat, zamiast 50. Nowelizacja daje też możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej. W tej chwili dokumentację pracowniczą magazynuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Od 2019 roku czas przechowywania takich dokumentów skróci […]

Sygnalista kolejowy dlaczego i dla kogo – film

Z tego filmu dowiedzą się Państwo: dla kogo przeznaczony jest kurs na sygnalistę kolejowego, jakie firmy potrzebują sygnalistę kolejowego, jaka kara grozi za brak wyznaczonego sygnalisty kolejowego, jakie wymagania musi spełniać osoba która chce ukończyć kurs na sygnalistę kolejowego, gdzie nasza firma przeprowadza szkolenia. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji pod numerem: 782-378-863

ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia

W 2017 roku przeciętny pracownik chorował 12 dni, a najczęściej wystawiane były krótkie, kilkudniowe zwolnienia – nie zawsze tym, którzy rzeczywiście byli chorzy. W przyszłym roku ZUS łatwiej skontroluje pracownika na L4. Wezwie go na kontrolę telefonicznie, a ponad to pracownik będzie musiał zawiadamiać firmę i ZUS o każdej zmianie miejsca pobytu na chorobowym. Polacy […]

Czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć instrukcje?

Ekspert BHP wyjaśnia, czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć instrukcje, m.in. ogólna instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru, instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym, instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy też wystarczy, że pracodawca udostępni je pracownikom w formie elektronicznej? Pracodawca, realizując obowiązek przekazania pracownikom informacji związanych z postępowaniem na […]