Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.): Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem […]

Rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej w escape roomach podpisane.

Przed otworzeniem escape roomu oraz co najmniej raz na dwa lata będzie trzeba przeprowadzać praktyczne sprawdzenie ewakuacji ludzi. Zmiany takie zakłada rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej, którą właśnie podpisał szef MSWiA. To reakcja na pożar sprzed tygodnia w Koszalinie. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych […]

Po tragicznym pożarze w escape roomie: kontrole, ostrzeżenia i zapowiedzi zmiany przepisów budowlanych i BHP.

Państwowa Straż Pożarna skontrolowała lokale prowadzące escape roomy w całej Polsce. 13 Takich obiektów zostało zamkniętych, 16 właścicieli zostało ukaranych. Rząd planuje znowelizowanie m.in. przepisów prawa budowlanego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie zmian w przepisach prawa budowlanego, jak i w przepisach dotyczących wymiany pieców, tak, aby walczyć z nieprawidłowościami. Mateusz Morawiecki obiecał wprowadzenie przepisów, które […]

Fajerwerki zgodnie z prawem.

Fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a handel nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być składowane i sprzedawane? Kto może nimi handlować? W rozumieniu ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego są to materiały pirotechniczne widowiskowe. Dzielą się na cztery klasy, a podział ten ma istotne znaczenie dla obrotu […]

Czy wypadek przy wymianie koła w samochodzie służbowym jest wypadkiem przy pracy?

Wymiana koła w samochodzie służbowym nie jest czynnością, która w typowych przypadkach wykracza poza umiejętności i kompetencje kierowcy. Zakładając, iż pracodawca wyraźnie nie zastrzegł, że wszystkie czynności eksploatacyjno-naprawcze leżą wyłącznie w kwestii służb techniczno-serwisowych, zdarzenie można zakwalifikować w kategoriach wypadku przy pracy. Przedstawicielowi handlowemu w trakcie jazdy do klienta samochodem służbowym uszkodziło się koło. Zatrzymał […]

Zimowe obowiązki pracodawców.

Według przepisów BHP 1 listopada rozpoczął się okres zimowy, który trwać będzie do 31 marca. Czas ten nakłada na pracodawców szczególne obowiązki, co do ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Powinni np. pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby się ogrzać. Akty prawne, co prawda, nie określają minimalnej temperatury na zewnątrz, w […]

Pracodawca sam zastąpi służbę BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników, będzie mógł sam wykonywać zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników. Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację Kodeksu pracy, która rozszerzy pracodawcom […]

Czy pracodawca może żądać zgolenia brody?

Żaden przepis BHP nie odnosi się wprost do wielkości zarostu, czy też kwestii konieczności jego zakrywania. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby pracodawca wprowadził właściwe regulacje w tym zakresie. Czy istnieje przepis regulujący kwestię brody (zarostu) na stanowiskach pracy i konieczności jej wiązania lub zakrywania? Coraz częściej pracownicy zapuszczają długi zarost stwarzający potencjalne zagrożenia pochwycenia lub […]

Nowe rozporządzenie zapewni operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących zostało podpisane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku. W tej chwili brak jest regulacji prawnej dotyczącej pracy przy obsłudze żurawi. Odkąd w 2013 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra […]

Częste zwolnienia chorobowe to ostrzeżenie dla pracodawcy.

Co trzeci pracownik korzysta ze zwolnienia chorobowego wcale nie z powodu choroby. Wielu wykorzystuje je, jako dodatkowe wolne lub awaryjny urlop, gdy zabraknie już tego kodeksowego. Z badań wynika, że po nieuzasadnione zwolnienia lekarskie chętnie sięgają pracownicy, którzy odczuwają zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu pracy. Jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień […]