150 skarg od pracowników w związku z upałami.

Wysoka temperatura i brak zimnych napojów w miejscu pracy to najczęstsze skargi pracowników w związku z upałami. Do połowy czerwca do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już 150 takich skarg. Do 18 czerwca do PIP wpłynęło 150 skarg od pracowników związanych z upałami. Wśród nich 106 dotyczyło nieprawidłowości w zakresie wydawania napojów, 44 – niewłaściwych temperatur […]

Odzież ochronna jest obowiązkowa – nawet w czasie upałów.

Przepisy bhp nie dopuszczają ograniczenia stosowania odzieży ochronnej w okresie letnim ze względu na wysokie temperatury. Jednak tam, gdzie jest to możliwe, pracodawca powinien zastępować odzież wykonaną ze sztucznych tkanin taką z naturalnych materiałów. Odzież ochronna z jednej strony ma zapewnić niezbędną ochronę przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy, jednak z drugiej często powoduje […]

Czy wózki podnośnikowe mogą być stosowane do podnoszenia osób?

Wózki podnośnikowe mogą być stosowane do podnoszenia osób, jeśli producent opisał taką możliwość w instrukcji obsługi. W przypadku, gdy producent wózka nie przewidział takiej ewentualności, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod pewnym warunkiem. Czy na wózki widłowe prowadzone ręcznie, z napędem elektrycznym, trzeba mieć uprawnienia? Czy można na nich podnosić pracownika? Zgodnie z […]

Dyrektor szkoły może odwołać zajęcia z powodu upału.

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Według interpretacji MEN wysokie temperatury mogą być traktowane, jako […]

Ministerstwo proponuje 2450 zł minimalnego wynagrodzenia.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie od 2020 r. wynosiło 2450 zł. Natomiast zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto. Teraz płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł. Z danych GUS wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków. W 2018 r. […]

ZUS – Mniej odszkodowań za wypadki przy pracy.

Z danych ZUS wynika, że z roku na rok bardziej przestrzegamy przepisów BHP, a co za tym idzie pracujemy bezpieczniej. Maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy. Według danych GUS w 2018 r. w całej Polsce zgłoszone zostały 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Ten wynik jest lepszy niż w 2017 […]

PIP oraz generalni wykonawcy chcą poprawić bezpieczeństwo na budowach.

W 2018 roku 540 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 70 straciło życie. To oznacza, że co tydzień na budowie umiera, co najmniej jedna osoba. PIP oraz najwięksi generalni wykonawcy budowlani zainaugurowali kolejną akcję „Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie”, która ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Najliczniejsza grupa poszkodowanych w zbadanych przez PIP […]

Coraz mniej wypadków śmiertelnych na budowach.

Niemal o jedną czwartą spadła w ubiegłym roku liczba wypadków śmiertelnych w budownictwie (o 22,3 proc. mniej w stosunku do 2017 roku) i ciężkich (21,8 proc. mniej) – wynika z danych GUS. Z danych GUS za 2018 r. wynika, że spadł wskaźnik wypadkowości, a więc liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących – z 6,84 […]

Blisko 3 mln osób umiera rocznie z powodu wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych, (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa) – alarmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86 proc. wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach […]

Pojawią się jaśniejsze przepisy o użytkowaniu wózków jezdniowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W projekcie rozporządzenia resort wyjaśnia m.in., że do obsługi takich wózków dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat. Z rozporządzenia wynika, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat, […]