Nowe wytyczne dla biur

Na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane wytyczne dla biur opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne dla organizacji pracy w biurach I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, albo choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować […]

Czy pracownicy na Śląsku muszą dostarczać zaświadczenia, że ich bliscy (górnicy) nie mają COVID – 19?

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie doniesień dotyczących rodzin górników, od których pracodawcy żądają przedłożenia zaświadczenia, że ich bliscy pracujący w kopalniach przeszli test, a wynik na SARS — CoV – 2 jest negatywny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy pracodawca ma podstawy prawne do pozyskiwania od pracownika informacji o stanie zdrowia […]

Czy COVID – 19 może być uznawany jako choroba zawodowa?

CHOROBA ZAWODOWA — DEFINICJA Zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy (dalej również k.p.), aby określona choroba mogła zyskać przymiot „zawodowej”, musi spełnić dwa warunki: Musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych, który to wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, choroba ta musi wystąpić w […]

Co powinniśmy wiedzieć o maseczkach?

PO CO MASKI OCHRONNE? Substancje zagrażające ludzkim drogom oddechowym w wielu przypadkach mogą zostać skutecznie unieszkodliwione oraz odprowadzone, dzięki sprawnej i wydajnej wentylacji. Jednak  w niektórych sytuacjach zastosowanie wentylacji może okazać się niewystarczające. Wtedy należy sięgnąć po maski ochronne. Zasadą jest, że warunki panujące na stanowisku pracy powinny w jak najmniejszym stopniu stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika, a obowiązek […]

Mycie okien, a praca na wysokości

Czym jest praca na wysokości? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości […]

Badania Lekarskie Pracowników – wszystko co należy wiedzieć.

Badania lekarskie pracowników to jeden z podstawowych czynników, który ma wpływ na to czy pracodawca może, czy też nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy. Wszystkie podstawowe obowiązki pracownika zostały zawarte w Kodeksie pracy. Pośród wielu przepisów można doszukać się również zapisu dotyczącego obowiązkowych badań zatrudnionego. Warto wiedzieć, na jakich zasadach przeprowadzane jest badanie okresowe oraz jakie […]

Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy

Za wypadek przy pracy uznawane jest każde zdarzenie, które nastąpiło w sposób nagły oraz było wywołane przyczyną zewnętrzną. Konsekwencją takiego zdarzenia może być uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, wtedy poszkodowanemu należy się odszkodowanie, a na pracodawcy ciąży obowiązek wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.  Zawiadomienie o wypadku przy pracy jest dla pracodawcy […]

Ochrona oczu przed komputerem w miejscu pracy.

Miliony osób pracujących zawodowo przed komputerem spędzają wiele godzin wpatrzone w ekrany monitorów. To wpływa negatywnie na ich oczy, które często pieką, swędzą, a nawet bolą. W dłuższej perspektywie powoduje to także pogorszenie wzroku, dlatego tak ważnym elementem ergonomii pracy,  jest troska o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy i ochronę oczu. Komputer emituje stosunkowo dużo ciepła, co nie tylko zwiększa temperaturę […]

Płaca minimalna 2020

Kolejny rok i nowy wzrost płacy minimalnej. W roku 2020 wynosi ona 2600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 350 zł. Według nowej stawki każdy zatrudniony pracownik musi otrzymać na rękę co najmniej 1 878 zł netto. Zmieniła się również stawka godzinowa- brutto wyniesie ona 17 zł, a netto 11 zł. Płaca Minimalna Prawnie […]